چاپ خبر
دبیرستان پسرانه معرفت دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۵
انجمن اولیا مربیان مرحله اول
طی دعوت کتبی از کلیه اولیا دانش آموزان و با حضور در سالن دبیرستان معرفت جلسه اولیا مربیان برگزار وطی جلسه ضمن انتخاب اعضای شورای اولیا مربیان , معاونین آموزشی و اجرایی فناوری با اولیا دانش آموزان مذاکره نمودند
انتهای پیام/.