چاپ خبر
دبیرستان پسرانه معرفت دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۵
جلسه شورای دبیران
جلسه شورای دبیران آموزشگاه که مشترک بین دبیران دبیرستان های دوره اول و دوره دوم در سالن دبیرستان برگزار شد ضمن اعلام نظرات دبیران محترم پیرامون مسائل آموزشی در پایان جلسه ریاست دبیرستان ضمن جمع بندی مسائل مختلف آموزشی خواستار همکاری و هماهنگی کلیه دبیران با مجموعه کادر شدند
انتهای پیام/.