کادر آموزشی و علمی
 
نام و نام خانوادگی  مقطع تدریس دروس تدریس
آزادنیا ولی  دوره اول  فارسی 
آسایش سعید  دوره دوم شیمی
آیت الهی شیخ مصطفی دوره دوم  معارف
آیت الهی محمد تقی دوره دوم ریاضیات 
ابویی احمد  دوره دوم  زیست
احرامیان حمیدرضا  دوره دوم  ریاضیات 
اخوه علی اکبر  دوره دوم  فارسی 
اسماعیلی ابراهیم  دوره اول  تفکر سبک زندگی
افضلی نژاد حبیب  دوره دوم  زیست
اقبالی مهدی  دوره دوم  شیمی
انتظاری محمد رضا  دوره دوم  ریاضیات 
بازرگان عباس  دوره دوم  ریاضیات 
برزگر بمانعلی  دوره دوم عربی
بمانی یدالله  دوره دوم  جغرافیا 
پاکزاد سید احمد  دوره دوم زبان خارجه 
پور روستا حسن  دوره دوم شیمی
پورصدوق محمد رضا  دوره دوم شیمی
جراحی سعید  دوره دوم فیزیک
جعفری غلامرضا  دوره دوم زیست
جهانشاهی حسن  دوره دوم زبان خارجه 
حشمتی عزت الله  دوره دوم شیمی
حیرانی زاده محمد حسین  دوره دوم ریاضیات 
خالصی وحید  دوره دوم فارسی 
خداداد اکبر  دوره دوم فیزیک
خسروی صفرعلی  دوره دوم فارسی 
دانائی فرد فرهاد  دوره دوم تربیت بدنی
داورانی حبیب  دوره دوم مطالعات 
دایی محمد  دوره اول  تربیت بدنی
دهقانی هدایت  دوره دوم مشاوره
دینیار فرهی فر  دوره دوم زبان خارجه 
دیهیم محمد حسین  دوره دوم  معارف
رئیس یزدی حمیدرضا  دوره دوم  فیزیک
روزبه بهروز  دوره دوم  مطالعات 
زحمتکش محمود  دوره دوم  زبان خارجه 
زنگیلی مصیب  دوره اول  زبان خارجه 
سادات موسوی سید احمد  دوره دوم ریاضیات 
سالاری سید محمود  دوره دوم فیزیک
سلسله وزیری محمد صادق دوره اول  هنر
سلیمی محمد حسین  دوره دوم فیزیک
سلیمی محمد رضا  دوره دوم فیزیک
سمیعی  دوره دوم ریاضیات 
سید صادقی سید محمد  دوره دوم فارسی 
شاکر سید مصطفی  دوره دوم ریاضیات 
شاه ولی محمود  دوره دوم زیست
شایق احمد  دوره اول  قرآن
شخصی عباس دوره دوم معارف
شیران علی اکبر  دوره دوم شیمی
صائبی محمد حسن  دوره دوم فارسی 
صادقی حمید  دوره اول  ریاضیات 
صادقی علی  دوره دوم ریاضیات 
صالح علی اکبر  دوره دوم ریاضیات 
ضیایی جمال  دوره اول  علوم
طاهرنژاد غلامرضا  دوره دوم شیمی
عجمین محمد  دوره دوم فارسی 
علیرضائی محمد علی دوره دوم  زمین شناسی
غلام نژاد ناصر  دوره دوم  فارسی 
غلامی علیرضا  دوره دوم  رایانه
فاضلی محمد حسین  دوره دوم  معارف
فخرالدینی احمد  دوره دوم  زبان خارجه 
فرهنگ نیا  علی محمد  دوره دوم  ریاضیات 
فرهنگ نیا علیرضا  دوره دوم  ریاضیات 
فلاح زاده علی اصغر  دوره دوم  ریاضیات 
قادریان احمد  دوره دوم  شیمی
قبله زاده سید حسام  دوره دوم  زمین شناسی-جغرافیا
قوچانی محمد حسن  دوره دوم  عربی
کارگر ناصر  دوره دوم  ریاضیات 
کریمی عقدا  محمد رضا  دوره دوم  فیزیک
کریمی محمد رضا  دوره دوم  تربیت بدنی
گلزاری ابوالفضل  دوره دوم  رایانه
مؤذن محمد طاهر  دوره دوم  زبان خارجه 
مباشر مرتضی  دوره دوم  فیزیک
مجلل محمد صادق دوره دوم  معارف-مشاوره
مخترع ناصر  دوره دوم  معارف
مشیری رضا  دوره دوم  ریاضیات 
مصطفوی زاده ناصر  دوره دوم  عربی
مظلوم محمد رضا  دوره دوم  تربیت بدنی
مهدوی زاده جلال  دوره دوم  عربی
مهدی نژاد ناصر  دوره دوم  تاریخ
مهرآوران اصغر  دوره دوم  رایانه
میرجلیلی سیدمحمود  دوره دوم  شیمی
میرجلیلی مهدی  دوره دوم  دفاعی
میرشمسی محمد حسین  دوره دوم  زمین شناسی
میرشمسی محمد رضا  دوره دوم  عربی
نادرپور محمدعلی  دوره دوم  ریاضیات 
ناصری امیرحسین  دوره دوم  شیمی
ناطقی علی اکبر  دوره دوم  ریاضیات 
نصیریانی سعید  دوره دوم  شیمی
نیازی حمید رضا  دوره دوم  دفاعی
هادیان اکبر  دوره دوم  مطالعات 
یزدی زاده غلامرضا  دوره دوم  تربیت بدنی
 
     
 
نقشه سایت