اول دفتر بنام ایزد دانا

بنام آفریننده قلم و آغازگر عالم که اول معلم اوست وآغاز هرکار با نام و یاد او .

پروردگار آدمی را آفرید تا مظهر انسانیت  وتجلی گاه صفات الهی باشد و سهم خویش را از نعمت و رحمت خداوند با دیگران تقسیم کند ولذت گام برداشتن برای رضای حق را بچشد.

چه زیباست در دنیای پیشرفته امروزی و در عصر تکنولوژی که فقط و فقط اندوخته دانش و توان علمی مجال تاخت وتاز دارد ؛ انسان اقدام به عملی بنماید که سعادت جامعه ای را تضمین کند وفردائی بهتر ، موفق تر وسعادتمند تر را نه تنها برای یک فرد بلکه برای ملتی فراهم نماید .

چه زیباست پیش قدم شدن برای ایجاد مرکزی که زیر سایه الطاف الهی بتواند افرادی را بپروراند که در مسیر علم ودانش سربلند و موفق گام بردارند.

در راستای تحقق این هدف عده ای از چهره های آموزش وپرورش یزد در سال 1381 بفکر افتدند تا با اقدام به تاسیس یک مجموعه آموزشی به نام گروه فرهنگی معرفت  نتایج  تجربیات خود را به صورت منسجم وهماهنگ درخدمت  مردم فرهنگ دوست استان قرار دهند.

به دنبال این تصمیم وپیگیری های لازم موفق شدند برای سال تحصیلی 83-82 جهت کلاس اول دبیرستان  دانش آموز بپذیرند و در نتیجه در سال تحصیلی 86-85 اولین گروه فارغ التحصیلان  خود را به دانشگاه های مختلف کشور تقدیم  نمایند وتاکنون همه ساله این روند با کیفیت بهتر ادامه دارد امید است با یاری خداوند متعال بتوانیم گامهای  مؤثرتری در پیشبرد اهداف  مقدس آموزش وپرورش برداریم .

و من الله التوفیق و علیه التکلان

 
     
 
نقشه سایت